پارس آتیک طراحی سایت سئو قالب بیان
این سایت در زمینه آموزش هنرهای دیجیتال فعالیت می کند.


آموزش سریع مدلسازی

 

در سری دوم آموزش مدلینگ سریع در تریدی مکس، ما می خواهیم با مدلسازی یک کوله پشتی ، مفاهیم سری اول را پوشش دهیم.با  مدل سازی چند ضلعی و همچنین متدهای مدلسازی لبه شما را با این مباحث آشنا می کنیم.بحث های این دوره  در مورد چگونگی استفاده از تکنیک های بیشتر برای کنترل و اضافه کردن جزئیات هر چه بیشتر بر حجم و توپولوژی جسم خواهد بود. همچنین یاد می دهیم تکنیک هایی که در مبحث مدلسازی برای ما صرفه جویی در زمان را خواهند داشت.


۹۴-۱۲-۰۳ ۰ ۰ ۱۵۲
۹۴-۱۲-۰۳ ۰ ۰ ۱۵۲

آموزش سریع مدلسازی در 3ds Max شماره 3

 

در سری سوم آموزش مدلینگ سریع در تری دی مکس، در مورد ابزارها و تکنیک های مورد نیاز برای ایجاد مدلهای high poly در 3ds Max صحبت می کنیم.با  مسدود کردن اشکال مدلمان و چگونگی استفاده از مادیفایر ادامه می دهیم.بحث های این دوره  در مورد چگونگی حفظ حجم مدل با با استفاده از حلقه های کنترل و ایجاد جزییات ساده با استفاده از هندسه شناور بحث خواهیم کرد. پیش این نیاز این دوره دیدن آموزش های قبلی یعنی شماره 1 و 2 این آموزش هاست.


۹۴-۱۲-۰۳ ۰ ۰ ۱۳۲
۹۴-۱۲-۰۳ ۰ ۰ ۱۳۲

آموزش سریع مدلسازی در 3ds Max شماره 4

 

در سری چهارم آموزش مدلینگ سریع در تری دی مکس، بروی مباحث تحت پوشش شماره های قبلی بحث خواهیم کرد . بحث های این دوره در مورد چگونگی مسدود کردن اشکال و جزییات خاص ، ایجاد حلقه های کنترل پیشرفته که برای مدلسازی سطح سخت بسیار مهم خواهد بود ، می پردازیم .  در پایان آموزش مدل بسیار دقیقی ساخته می شود.این دوره به صورت متوالی هستش ، پس شما نیاز دارید که شماره های 1 و 2 و 3 را مشاهده کرده باشید.


۹۴-۱۲-۰۳ ۰ ۰ ۱۰۳
۹۴-۱۲-۰۳ ۰ ۰ ۱۰۳

آموزش سریع مدلسازی در 3ds Max شماره 5

 

در سری پنجم آموزش مدلینگ سریع در تری دی مکس، به تقویت مفاهیم ، ابزارها و تکنیک های سطوح قبلی و ایجاد یک شخصیت کامل خواهیم پرداخت. بحث های این دوره در مورد چگونگی مسدود کردن اشکال و جزییات خاص ، ایجاد حلقه های کنترل پیشرفته  ( شبیه درس قبلی)  ، می پردازیم .  در پایان آموزش مدل کارکتر بسیار دقیقی ساخته می شود.این دوره به صورت متوالی هستش ، پس شما نیاز دارید که شماره های 1 و 2 و 3 و 4 را مشاهده کرده باشید.


۹۴-۱۲-۰۲ ۰ ۰ ۲۰۸
۹۴-۱۲-۰۲ ۰ ۰ ۲۰۸

Pluralsight - Introduction to Arnold for Maya

آموزش موتور آرنولد برای مایا

این دوره میتوان اولین گام شما برای یادگیری پلاگین آرنولد در مایا باشد ،  مناسب مبتدیان و مفاهیم اساسی ، ورک فلو و استراتژی هایی برای رسیدن رندر سریع و قدرتمند را می آموزد. در شروع کار روی مطالب اساسی و رندر با پلاگین Arnold فوکوس می کند و باید یاد بگیرید که چگونه و کجا شروع به رندر کردن با استفاده از دو نمای رندر متفاوت کنید. سپس به موضوعات پیچیده تری مانند : نمونه برداری، عمق Ray ،نور های مختلف ، متریالهای اصلی ، ایجاد عمق میدان و در نهایت ورکفلو خطی و … خواهیم رسید.

۹۴-۱۲-۰۲ ۰ ۰ ۳۱۵
۹۴-۱۲-۰۲ ۰ ۰ ۳۱۵

۱ ۲ ۳ ... ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵

این سایت در زمینه ارائه آموزش های حرفه ای طراحی و نقاشی دیجیتال و خدمات در حوزه هنرهای دیجیتال فعالیت می کند.